Katalog

WTR-1

Cena: 399,00 Kč

WTR-1 - spliter k bezdrátovému sdílení

OP 60

Cena: 292,00 Kč

Železná parabola s výbornou povrchovou úpravou. Zisk pro 10,75 GHz 34,67 dB, zisk pro 11,75 GHz 35,15 dB, zisk pro 12,75 GHz 36,13 dB, kotevní objímka pro průměr stožáru 32 ÷ 60 mm, rozsah elevace 15 ÷ 50 stupňů, offset 25 stupňů, odolnost do rychlosti větru 144 km / hod, materiál ocel.

MONTÁŽNÍ SKŘÍNĚ S POLICEMI A VENTILACÍ 1

Cena: 1 768,00 Kč

Nově jsou v naší nabídce zařazeny montážní skříně s policemi a ventilací (možnost přidání ventilátoru).

instalace sat.kompletu - zaměření 1 družice-běžná montáž

Cena: 500,00 Kč

Běžnou montáží se rozumí instalace sat.paraboly ze žebříku do 5m,z okna,na balkon... vrtání jedné zdi do pokoje kde je tv

aktuální nabídka placených programů na - www.gital.cz

Cena: 100,00 Kč

aktivaci programů je možné telefonicky domluvit na 603538093 p. Kulich

BASIC PVR SET

Cena: 2 495,00 Kč

BASIC set obsahuje: HDD250GB, Sadu propojovacích kabelů s napáječem.

lnb single Mascom

Cena: 110,00 Kč

lnb single Mascom

Záruka Práce:

Cena: nedostupná

Kompletní dodávka zařízení včetně montáže: Na dodaný materiál a výrobky je poskytována záruka 24 měsíců včetně práce. Každá reklamace musí být vyřízena nejpozději do třiceti dnů. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl přístroj v záruční opravě. Zárukou se rozumí záruka na materiál a provedené práce v rozsahu vypsaném na montážním listu. Montážní list obsahuje vždy také výrobní čísla dodaných výrobků a slouží současně jako záruční list na celou dodávku zařízení. Vyskytne-li se na zařízení v průběhu záruční doby vada, termín opravy je možné dohodnout například telefonicky. Závada bývá odstraněna zpravidla již při první návštěvě, jelikož u většiny komponentů je oprava řešena ihned jejich výměnou za nové. Pouze v případě vady satelitního přijímače je tento odesílán k záruční opravě dodavateli, v takovém případě se pak může termín vyřízení reklamace prodloužit o dobu, po kterou byl přístroj v záruční opravě. Záruka se nevztahuje na mechanická poškození a vady způsobené nesprávným používáním, které je v rozporu s návodem k obsluze. Jedná se například o vady sat. přijímače nebo jeho ovladače způsobené vlhkem či zalitím vodou, nadměrným teplem, nárazem, neodborným zásahem do zařízení atd. Záruka se nevztahuje také na vady způsobené živelnou událostí jako je například vichřice, přepětím v rozvodné síti nebo úderem blesku apod. Záruka se nevztahuje také na nefunkčnost z důvodu chybné obsluhy, například kdy ve snaze naladit nějaký další program si zákazník přepsal v menu přístroje původní nastavení provedené při instalaci (nastavení přepínače DISEqC pro přepínání družic, frekvence LNB a podobně). Než zavoláte servis, prostudujte si prosím návod k obsluze. Nefunkčnost zařízení způsobená chybnou obsluhou není považována za závadu, je-li při vyřízení reklamace zjištěno že zařízení je plně funkční ale chyba byla pouze v obsluze přístroje jsou pak účtovány náklady za cestovné a práci. Za vadu se nepovažuje nefunkčnost některého z programů z důvodu změny vysílací frekvence či změny programové nabídky provedené poskytovatelem služeb a dekódovacích karet (Gital nebo Skylink). V době instalace provedl servis naladění všech placených i volných programů aktuálních v době instalace a nemůže nést náklady spojené s případnými změnami ve vysílání v budoucnosti. Avšak i přesto že změny v programové nabídce se zárukou nesouvisí, zákazníkům, u kterých byla realizována kompletní dodávka (celé zařízení včetně montáže zakoupili u Satelity-UL provádíme naladění nových stanic či přeladění na jinou frekvenci v případě potřeby po celé dva roky zcela zdarma. Platí pro dodávky realizované v Ústí nad Labem a okolí těchto měst do 40km, v těchto případech je účtováno pouze dopravné. Záruka zaniká uplynutím záruční doby, dále pak poškozením přístroje či jednotlivých komponentů vlivem živelné události, přepětím v rozvodné síti, mechanickým poškozením, neodborným zásahem do přístroje apod. Instalace zařízení (satelitního kompletu), které si dodal zákazník: Záruka na práci (instalaci) je dle §646 občanského zákoníku 6 měsíců. Montážní servis ručí za práci a případně dodaný materiál v rozsahu vypsaném na dodacím/montážním listu. Je třeba si ale uvědomit, že v tomto případě byla provedena instalace zařízení, které si dodal zákazník sám a montážní servis nemá s kvalitou takového zařízení nic společného. Servis v žádném případě neručí za kvalitu zařízení a komponentů, které sám nedodal a nemůže tedy nést ani náklady spojené s jejich vadou. Vyskytne-li se na zařízení závada a je-li vyžadována návštěva servisního technika, při které pak bude jako příčina nefunkčnosti zjištěna vada některého dílu, který nedodala montážní firma, jsou pak zákazníkovi účtovány běžné náklady za cestovné a práci! Reklamaci vadného dílu musí zákazník následně vždy uplatnit v prodejně, kde satelitní komplet zakoupil. Pokud se stane, že některý z programů zamrzá (rozpadá se do kostiček a podobně), pak jednou z možných příčin může být špatné nastavení paraboly. Nastavení paraboly provedl servis při instalaci pečlivě a za pomoci měřicího přístroje, přesto se může výjimečně něco takového stát a je-li vina na straně servisu pak tuto vadu v záruční době odstraní zdarma. Servis se v žádném případě nezříká odpovědnosti za svou práci, tu se snaží odvést vždy profesionálně a poctivě a nemá problém s uznáním reklamace, pokud skutečně k pochybení z jeho strany došlo. Rozhodně ale odmítá ručit za vady, které vznikly v důsledku jiných vlivů (manipulace a neodborný zásah do zařízení jinou osobou, změna polohy paraboly v důsledku živelných pohrom, nebo při silném větru, atd.?). . Například pokud se tato výše popsaná vada objeví až po delší době od instalace, příčinou velmi pravděpodobně nebude vadně odvedená práce, ale budou to jiné vlivy jako je deformace či posunutí paraboly vlivem vichřice nebo v důsledku špatně připevněného stožáru či držáku paraboly, který si zákazník instaloval sám a podobně. Další z příčin může být také nekvalitní parabola a její komponenty, zejména u levnějších satelitních kompletů bývá někdy dodávána ?úsporná? parabola, jejíž konstrukce a použité materiály jsou naprosto nevhodné a znemožňující tak stoprocentně spolehlivé upevnění a dlouhou životnost. Servis namontoval pouze to, co si zákazník dodal a za kvalitu takového zařízení nemůže nést zodpovědnost. Záruka se nevztahuje také na nefunkčnost z důvodu chybné obsluhy, než zavoláte servis prostudujte si prosím návod k obsluze. Nefunkčnost zařízení způsobená chybnou obsluhou není považována za závadu, zařízení bylo v době instalace zcela funkční. Je-li při vyřízení reklamace zjištěno že zařízení je plně funkční, ale chyba byla pouze v obsluze přístroje jsou pak účtovány náklady za cestovné a práci. Za vadu se nepovažuje nefunkčnost některého z programů z důvodu změny vysílací frekvence či změny programové nabídky provedené poskytovatelem služeb a dekódovacích karet (Gital nebo Skylink). V době instalace provedl servis naladění všech aktuálních placených i volných programů a nemůže nést náklady spojené s případnými změnami ve vysílání v budoucnosti. Takové změny nejsou důvodem k uznání reklamace, jelikož záruka se vztahuje pouze na provedené práce, tedy na provedenou instalaci zařízení a ta je v tomto případě funkční. Dodatečné ladění nových stanic, jejich uspořádání v seznamu přijímače a podobné záležitosti jsou již věci uživatele a nikoliv servisu. Záruka zaniká uplynutím záruční doby, dále pak poškozením přístroje či jednotlivých komponentů vlivem živelné události, přepětím v rozvodné síti, mechanickým poškozením, neodborným zásahem do přístroje apod. Jak postupovat v případě rozšíření programové nabídky o další program nebo v případě že některý z již naladěných programů přestal fungovat v důsledku změny vysílací frekvence: Naladění nového programu je u sat. přijímače poměrně složitou záležitostí. Automatické ladění nelze zpravidla použít, jelikož v případě změny vysílací frekvence nemá přijímač tuto frekvenci v paměti a je nutné provést ruční naladění (manual scan). Toto se provádí v menu pro ruční ladění TP (transpondéru) kam zadáte správnou hodnotu vysílací frekvence TP, SR (symbol rate), polaritu a FEC. Pečlivě si nejdříve prostudujte návod k obsluze svého přijímače, v žádném případě prosím nepřepisujte v menu jaké-koliv hodnoty u kterých si nejste jisti, co znamenají, jelikož by se mohlo stát, že přestanou fungovat již naladěné stanice. Nevíte-li si s tímto úkonem rady, naladění nových stanic nebo přeladění stávajících stanic na novou frekvenci je lépe svěřit servisu. Za tento úkon je účtováno cestovné dle aktuálního ceníku.

Opticum 4160 CX Plus/60+cz

Opticum 4160 CX Plus/60+cz

Cena: 2 926,00 Kč

Opticum 4160 CX Plus je digitální satelitní přijímač se čtečkou karet Conax ! Opticum 4160 CX Plus má české menu-příjem českých kod.programů

OP držák 45 na stěnu

Cena: 266,00 Kč

držák na stěnu délka 45cm

Opticum 4160 CX Plus/60 +cz 1tv/1družice

Cena: 2 974,00 Kč

komplet pro příjem na 1tv/1družice Opticum 4160 CX Plus je digitální satelitní přijímač se čtečkou karet Conax ! Opticum 4160 CX Plus má české menu-příjem českých kod.programů

BAR-41

Cena: 1 572,00 Kč

tv držák do 107cm,35kg na plazmu

Opticum 4160 CX Plus/60 quad+cz 3tv/2družice

Cena: 10 051,00 Kč

Opticum 4160 CX Plus/60 quad+cz 3tv/2družice

Opticum 4160 CX Plus/80 +cz 2tv/2družice

Cena: 6 560,00 Kč

komplet pro příjem českých a slovenských programů na 2 tv+cca 350 zahraničních FTA tv

Opticum 4160 CX Plus/80 +cz 3tv/2družice

Cena: 9 508,00 Kč

komplet pro příjem českých a slovenských programů na 3tv+cca 350 zahraničních FTA tv

Opticum 4160 CX Plus/80 +cz 4tv/2družice

Cena: 11 962,00 Kč

komplet pro příjem českých a slovenských programů na 4tv+cca 350 zahraničních FTA tv

Opticum 4160 CX Plus/80 +cz 6tv/2družice

Cena: 19 284,00 Kč

komplet pro příjem českých a slovenských programů na 6tv+cca 350 zahraničních FTA

Opticum 4160 CX Plus/80 +cz 7tv/2družice

Cena: 21 738,00 Kč

komplet pro příjem českých a slovenských programů na 7tv+cca 350 zahraničních FTA

Opticum 4160 CX Plus/80 +cz 8tv/2družice

Cena: 24 192,00 Kč

komplet pro příjem českých a slovenských programů na 8tv+cca 350 zahraničních FTA

Opticum 4160 CX Plus/80 +cz 5tv/2družice

Cena: 16 830,00 Kč

komplet pro příjem českých a slovenských programů na 5tv+cca 350 zahraničních FTA tv

držák satelitu na zeď 20/20cm

držák satelitu na zeď 20/20cm

Cena: 220,00 Kč

držák satelitu na zeď 20/20cm

kanálový předzesilovač 55-57k vysoká selektivita!

Cena: 489,00 Kč

kanálový předzesilovač KVX 3.2 55-57k G-28db/ F-1,2db 12V/20mA

Páska samovulkanizační 19mm/10m

Cena: 102,00 Kč

Páska samovulkanizační 19mm/10m

Amiko SSD 550/60+skyl. 2tv/1družice

Cena: 5 436,00 Kč

Satelitní přijímač s vestavěnou čtečkou CONAX.

Amiko SSD 550/60+cz 5tv/1družice

Cena: 13 542,00 Kč

Satelitní přijímač s vestavěnou čtečkou CONAX. Po nahrání alternativního softwaru čte karty ICE,irdeto hd. Přijímač je vnitřně shodný s modelem Opticum 4060CX Plus. Zvládá i tzv EMU.

Amiko SSD 550/60+cz 6tv/1družice

Cena: 15 148,00 Kč

Satelitní přijímač s vestavěnou čtečkou CONAX. Po nahrání alternativního softwaru čte karty Cryptoworks Skylink a CS link. Přijímač je vnitřně shodný s modelem Opticum 4060CX Plus. Zvládá i tzv EMU.

Amiko SSD 550/60+skyl 7tv/1družice

Cena: 18 374,00 Kč

Satelitní přijímač s vestavěnou čtečkou CONAX. Po nahrání alternativního softwaru čte karty ICE,irdeto hd. Přijímač je vnitřně shodný s modelem Opticum 4060CX Plus. Zvládá i tzv EMU.

Amiko SSD 560/60+skyl 8tv/1družice

Cena: 20 790,00 Kč

Satelitní přijímač s vestavěnou čtečkou CONAX a RF modulátorem. Po nahrání alternativního softwaru čte karty ICE,irdeto hd. Přijímač je vnitřně shodný s modelem Opticum 4160CX Plus. Zvládá i tzv EMU.

Amiko SSD 550/80+cz 1tv/2družice

Cena: 3 108,00 Kč

Satelitní přijímač s vestavěnou čtečkou CONAX. Po nahrání alternativního softwaru čte karty Cryptoworks Skylink a CS link. Přijímač je vnitřně shodný s modelem Opticum 4060CX Plus. Zvládá i tzv EMU.

ZG-401 kanál.zesilovač pro uhf pásmo

Cena: 1 634,00 Kč

ZG-401 kanál.zesilovač pro uhf pásmo

Amiko SHD-8000 2tv/2družice

Cena: 10 199,00 Kč

Digitální satelitní přijímač pro příjem programů v kvalitě High Definition PVR funkce pomocí USB 2.0 - Time shift

nejlevnější HD komplet Amiko SHD-7900 USB HDTV+60/cs link-1tv/1družice

Cena: 4 278,00 Kč

satelitní komplet pro příjem programů ve vysokém rozlišení-21 česky mluvících prochramů bez poplatku+placená tv z karty cslink -www.cslink.cz

Odborná konzultace

Cena: nedostupná

konzultace o možnostech příjmu DVB T místě montáže,přibližný odhad ceny,virtuální zaměření signálu,vypátrání možného rušení signálem LTE..do okruhu 30km zdarma

DVD227M

DVD227M

Cena: 1 079,00 Kč

DVD/CD/DIVX přehrávač, MPEG4, USB vstup, SCART

Video grabber usb SWEEX

Cena: 805,00 Kč

převodník a recorder av signálu , např.sat,. do PC

mascom mc 270hdir silver,black

mascom mc 270hdir silver,black

Cena: 2 575,00 Kč

Skylink ready

Anténa směrová 3 Beam DPM AV925 pro DVB-T / DVBT

Anténa směrová 3 Beam DPM AV925 pro DVB-T / DVBT

Cena: 571,00 Kč

◾anténa pro příjem pozemní digitální televize v HD kvalitě ◾velký zisk, vhodná pro oblasti se slabým signálem ◾symetrizační člen odolný proti povětrnostním vlivům ◾rozsah DVB-T : 21. - 69. kanál UHF ◾maximální zisk antény: 15 - 17dB ◾počet prvků: 38 ◾směrová, úchyt na svislý držák, stožár, zábradlí ◾výstup: F konektor, impedance: 75 Ohm ◾horizontální i vertikální polarizace ◾anténa se smontovanými hlavními díly, snadná a rychlá instalace systémem Click - Clack.

Mascom MC A101T/C Android DVB-T2

Mascom MC A101T/C Android DVB-T2

Cena: 2 590,00 Kč

Pro všechny, kterým chybí ve stávajícím televizoru aplikace pro on-line sledování televize. Jedná se například o služby YouTube, Skylink LiveTV, Netflix, Telly, HBO, Lepší.TV nebo v poslední době velmi žádané VOYO. Zároveň máte možnost sledovat pozemní DVB-T2 H.265 vysílání.

zdroj 12V/100mA

Cena: 110,00 Kč

adapter 100mA/12V YS6 Zolan S2 -napájecí zdroj pro DVB-T anteny,zesilovače ...

satelitní parabola 135cm+motor+LNB-zánovní

Cena: 2 500,00 Kč

používaná v lodžii

příjem českých a slovenských tv cca 45tv stanic+ cca 20 rádíí na Hané!

Cena: 4 500,00 Kč

příjem českých a slovenských tv cca 45tv stanic+ cca 20 rádíí na Hané!

Mascom MC720 T2 HD Přijímač DVB-T2 HEVC, USB PVR

Cena: 790,00 Kč

Mascom MC720 T2 HD Přijímač DVB-T2 HEVC, USB PVR

Finlux 32FFE5760 - ULTRATENKÁ FHD SAT WIFI

Cena: 6 999,00 Kč

Finlux 32FFC5760 - ULTRATENKÁ FHD SAT WIFI 32"(82cm) Ultratenká, FULL HD 300HzFMX, Skylink Live TV Ultratenký E-LED design IPS panel DVB S2/T2/C, HEVC + MPEG4 HD DVB S2, FastScan, USB Instalace DVB T2 HEVC (H265) HbbTV, SMART, WiFi, DLNA, LAN Netflix, YouTube, Facebook, Twitter, ... USB PVR+MediaPlayer Časovač pro nahrávání v nepřítomnosti Hotelový mód

instalace sat.kompletu - zaměření 2 družice-běžná montáž

Cena: 800,00 Kč

Běžnou montáží se rozumí instalace sat.paraboly ze žebříku do 5m,z okna,na balkon... vrtání jedné zdi do pokoje kde je tv

Opticum 4160 CX Plus/60 twin+cz 2tv/1družice

Cena: 5 804,00 Kč

komplet pro 2tv

Skříň 520x400x180

Cena: 1 369,00 Kč

Plechový BOX 520x400x180mm plné zadní čelo Uzamykatelný Barva bílá,

CImodul SCM/smard tv

Cena: 985,00 Kč

dekododací modul pro karty cslink,skylink

aktuální nabídka placených programů na - www.gital.cz

Cena: 200,00 Kč

aktivaci programů je možné telefonicky domluvit na 603538093 p. Kulich

EXKLUZIV PVR SET

Cena: 2 779,00 Kč

EXKLUZIV set obsahuje: HDD250GB, Dok. stanici - Stojan na HDD s vestavěným napáječem, potřebné konektory a propojovací kabely.

Anténní zesilovač Alcad AM374

Anténní zesilovač Alcad AM374

Cena: 699,00 Kč

Anténní zesilovač Alcad AM374

lnb twin MC-T03 0,3db

Cena: 292,00 Kč

lnb twin mascom

multi switch na dvě družice , 8 účastníků SEW 908

Cena: 3 298,00 Kč

na dvě družice , 8 účastníků

BAR 30

Cena: 652,00 Kč

fixní LCD nástěnný držák

držák satelitu na zeď 30/20cm, průměr 42mm

držák satelitu na zeď 30/20cm, průměr 42mm

Cena: 235,00 Kč

držák satelitu na zeď 30/20cm, průměr 42mm

adapter 100mA/12V DC2 1/55mm

Cena: 96,00 Kč

zdroj 12v/100mA stabil. koncovka jack dutinka snadná montáž i výměna Pro napájení DVB T anteny nutná napájecí vyhýbka

redukce F sdíř./IEC kon.

Cena: 8,00 Kč

redukce F sdíř./IEC kon.

OP 60 AL

Cena: 360,00 Kč

Hliníková parabola s výbornou povrchovou úpravou s rozměry 570x640 mm a ziskem 35,15 dB. Barvá světle šedá.

Amiko SSD 550/60+cz 5tv/2družice

Cena: 19 028,00 Kč

Satelitní přijímač s vestavěnou čtečkou CONAX. Po nahrání alternativního softwaru čte karty Cryptoworks Skylink a CS link. Přijímač je vnitřně shodný s modelem Opticum 4060CX Plus. Zvládá i tzv EMU.

Amiko SSD 550/60+cz 2tv/2družice

Cena: 5 870,00 Kč

Satelitní přijímač s vestavěnou čtečkou CONAX. Po nahrání alternativního softwaru čte karty Cryptoworks Skylink a CS link. Přijímač je vnitřně shodný s modelem Opticum 4060CX Plus. Zvládá i tzv EMU.

Amiko SSD 550/60+cz 3tv/2družice

Cena: 8 678,00 Kč

Satelitní přijímač s vestavěnou čtečkou CONAX. Po nahrání alternativního softwaru čte karty Cryptoworks Skylink a CS link. Přijímač je vnitřně shodný s modelem Opticum 4060CX Plus. Zvládá i tzv EMU.

Amiko SSD 550/60+cz 4tv/2družice

Cena: 10 962,00 Kč

Satelitní přijímač s vestavěnou čtečkou CONAX. Po nahrání alternativního softwaru čte karty Cryptoworks Skylink a CS link. Přijímač je vnitřně shodný s modelem Opticum 4060CX Plus. Zvládá i tzv EMU.

oprava anteny na rod.domě

Cena: 1 500,00 Kč

sestává z vyhledání závady,proměření a oprava tv rozvodu případně návrhu montáže nové anteny 300kč/hod nutno počítat s cenou za dopravné,nový materiál,přeladění tv přijímačů z praxe víme ,že to je cca 500-1500kč

Televes AVANT 3

Cena: 4 565,00 Kč

Možnost naprogramování až 5ti kanálových filtrů v pásmu 21.-69. kanálu. Ideální pro distribuci DVB-T multiplexů v bytových domech apod. 5x vstup, 1x výstup, 1x výstup UHF (smyčka pro další zesilovač), vlastní zdroj. Použití - malá hlavní stanice pro bytové domy s přímým rozvodem DVB-T anebo klasického televizního signálu do 20 účastníků. Zpracuje analogové TV signály i digitální DVB-T signály a VKV. Díky zabudované regulaci AGC zesilovač udržuje na výstupu konstantní úroveň i při změně vstupní úrovně (změna počasí, stárnutí kabelů...).

Anténa LP45F logaritmicko-periodická - Fracarro

Cena: 379,00 Kč

Anténa LP45F logaritmicko-periodická - Fracarro

Zircon mini Box HD

Zircon mini Box HD

Cena: 2 498,00 Kč

Full HD satelitní přijímač s licencovanou čtečkou Irdeto a s funkcí FAST SCAN.

Finlux 32FHD4020 - T2 -

Cena: 4 999,00 Kč

Finlux 32FHD4020 - T2 - 32"(82cm) Direct LED, HD 100HzFMX DVB T2 HEVC (H265) USB MediaPlayer HDMI, AV vstup, Výstup na sluchátka Hotelový mód

QUAD MASCOM LNB

Cena: 669,00 Kč

MASCOM Quad LNB - Univerzál LNB s výstupy pro 4 přijímače, výstupy samostatně ovladatelné, Feed 40mm, NF=0.3dB

instalace sat.kompletu - zaměření 3 družice-běžná montáž

Cena: 1 200,00 Kč

Běžnou montáží se rozumí instalace sat.paraboly ze žebříku do 5m,z okna,na balkon... vrtání jedné zdi do pokoje kde je tv

OP 80

Cena: 417,00 Kč

Offset 80cm, ocelová parabola, AZ/EL držák pro upevnění na stožár, LNB držák 40mm

panelový dům

Cena: nedostupná

panelový dům

aktuální nabídka placených programů na - www.gital.cz

Cena: 500,00 Kč

aktivaci programů je možné telefonicky domluvit na 603538093 p. Kulich

USB adapter

Cena: 656,00 Kč

USB-IDE-SATA, USB 2.0 a SATA adapter s kabely a zdrojem (Je součástí setu BASIC)

Opticum 4160 CX Plus/60 quad+cz 3tv/1družice

Cena: 8 652,00 Kč

komplet pro příjem na 3tv/1družice Opticum 4160 CX Plus je digitální satelitní přijímač se čtečkou karet Conax ! Opticum 4160 CX Plus má české menu-příjem českých kod.programů

přepinač dis.na 4 družice mascom MCDSS411

Cena: 150,00 Kč

přepinač dis.na 4 družice

držák satelitu na zeď 40/20cm, průměr 42mm

držák satelitu na zeď 40/20cm, průměr 42mm

Cena: 264,00 Kč

držák satelitu na zeď 40/20cm, průměr 42mm

BM-111 zásuvka koncová

Cena: 96,00 Kč

BM-111 zásuvka koncová

Anténní zesilovač Alcad AM155

Anténní zesilovač Alcad AM155

Cena: 376,00 Kč

Anténní zesilovač Alcad AM155

Amiko SSD-570 usb PVR 2tv/2družice+karta cslink neomezená

Cena: 6 609,00 Kč

komplet pro příjem českých a slovenských programů na 1 tv+cca 350 zahraničních FTA tv komplet

Amiko SSD-570 usb PVR 3tv/2družice+karta cslink neomezená

Cena: 9 673,00 Kč

komplet pro příjem českých a slovenských programů na 3 tv+cca 350 zahraničních FTA tv komplet

Amiko SSD-570 usb PVR 4tv/2družice+karta cslink neomezená

Cena: 12 198,00 Kč

komplet pro příjem českých a slovenských programů na 4 tv+cca 350 zahraničních FTA tv komplet

Modul IRDETO Neotion CI+ (Skylink READY)

Modul IRDETO Neotion CI+ (Skylink READY)

Cena: 877,00 Kč

Modul IRDETO Neotion CI+ (Skylink READY)

oprava anten bytových domů

Cena: nedostupná

zde je platná cena dle našich hodinových sazeb a dle vypracované předběžné ekonomické rozvahy kontakt a konzulzace se zástupcem nájemníků bytových jednotek zdarma

AB CryptoBox 600 HD

Cena: 2 178,00 Kč

Full HD multimediální satelitní přijímač s nahráváním na USB, Mediaplayerem, čtečkou karet

Finlux 32FHD4560 -T2 SAT-

Cena: 5 299,00 Kč

Finlux 32FHD4560 -T2 SAT- 32"(82cm) Direct LED, HD 100HzFMX DVB S2/T2/C, HEVC + MPEG4 HD DVB T2 HEVC (H265) Skylink FastScan, USB instalace USB MediaPlayer HDMI, AV vstup, Výstup na sluchátka Hotelový mód s klonováním

instalace motoru-běžná montáž

Cena: 1 500,00 Kč

zahrnuje instalaci motoru,zaměření,vyrovnání výložníku na snadno přístupném místě

OP 85

Cena: 673,00 Kč

Offset 85cm, ocelová parabola, AZ/EL držák pro upevnění na stožár, LNB držák 40mm

rodinný dům

Cena: nedostupná

rodinný dům

aktuální nabídka placených programů na - www.gital.cz

Cena: 1 000,00 Kč

aktivaci programů je možné telefonicky domluvit na 603538093 p. Kulich

USB DOK.STANICE

Cena: 941,00 Kč

USB-SATA-DOK, USB 2.0 dokovací stanice pro 2.5"/3.5" SATA HDD s napájením (Je součástí setu EXKLUZIV)

Opticum 4160 CX Plus/60 quad+cz 4tv/1družice

Cena: 11 227,00 Kč

komplet pro příjem na 4tv/1družice Opticum 4160 CX Plus je digitální satelitní přijímač se čtečkou karet Conax ! Opticum 4160 CX Plus má české menu-příjem českých kod.programů

DiSEqC přepínač pro 2 LNB 1/2 2.0

Cena: 144,00 Kč

P.162-IWOPTION2.0

lnb quad DIAVOLO 01,db

Cena: 518,00 Kč

lnb quad DIAVOLO 01,db

držák satelitu na zeď 50/20cm, průměr 42mm

držák satelitu na zeď 50/20cm, průměr 42mm

Cena: 307,00 Kč

držák satelitu na zeď 50/20cm, průměr 42mm

BM-200 zásuvka průběžná

Cena: 92,00 Kč

BM-200 zásuvka průběžná

MASCOM MC1101CR 2tv/2 družice

Cena: 7 248,00 Kč

komplet pro příjem českých a slovenských programů na 2 tv+cca 350 zahraničních FTA tv

MASCOM MC1101CR 3tv/2 družice

Cena: 10 754,00 Kč

komplet pro příjem českých a slovenských programů na 2 tv+cca 350 zahraničních FTA tv

MASCOM MC1101CR 4tv/2 družice

Cena: 13 718,00 Kč

komplet pro příjem českých a slovenských programů na 2 tv+cca 350 zahraničních FTA tv

Picokom-domovní zesilovač

Picokom-domovní zesilovač

Cena: 796,00 Kč

Picokom-domovní zesilovač

AB Crypto adapter Dongle 2,4GHz

Cena: 423,00 Kč

wifi antena pro sdílení

Finlux 32FHC5660 - SMART - SAT - WIFI skylink live

Cena: 5 999,00 Kč

Finlux 32FHC5660 - SMART - SAT - WIFI 32"(82cm) Direct LED, HD 100HzFMX, Skylink Live TV DVB S2/T2/C, HEVC + MPEG4 HD DVB S2, FastScan, USB Instalace DVB T2 HEVC (H265) HbbTV, SMART, WiFi, DLNA, LAN USB PVR+MediaPlayer Časovač pro nahrávání v nepřítomnosti Hotelový mód

vícepráce 1hod

Cena: 250,00 Kč

Montáž paraboly například na střeše či jiných nebezpečných a rizikových místech, kde je třeba postupovat se zvýšenou opatrností a je třeba takovouto montáž bezpečně zajistit, je počítán také příplatek 250,-Kč/za každou započatou hodinu).

OP 80ALU

Cena: 747,00 Kč

Offset 80cm, hliníková parabola, AZ/EL držák pro upevnění na stožár, LNB držák 40mm

SINGLE MONOBLOK 4.3°-lnb MC-M4S03

SINGLE MONOBLOK 4.3°-lnb MC-M4S03

Cena: 351,00 Kč

MASCOM Monoblock Single LNB - pro 2 družice, LNB pro jeden přijímač, L.O.9.75/10.6, 22kHz, NF = 0.3dB, Feed 26mm + vložka na 40mm

komplet na 1tv/1družici-Opticum 8000 2CICX PVR

Cena: 3 760,00 Kč

Satelitní přijímač s vestavěnou čtečkou CONAX a 2x CI slot pro příjem kódovaných a volných programů.

držák satelitu na zeď - boční 70/20cm

držák satelitu na zeď - boční 70/20cm

Cena: 343,00 Kč

držák satelitu na zeď - boční 70/20cm

DiSEqC přepínač pro 4 LNB-DSS411

Cena: 182,00 Kč

DSS411

Domovní zesilovač AM1041F s regulací , 30dB

Domovní zesilovač AM1041F s regulací , 30dB

Cena: 747,00 Kč

Domovní zesilovač AM1041F s regulací , 30dB •zesilovač třívstupý : VKV + UHF(1) + UHF(2) •dodáváme vč.zdroje •G=30dB/F10dB, max.105dBuV s reg.R= -18dB •rozměry 164,1 x 98 x 45 mm

slučovač SKR 221

Cena: 353,00 Kč

slučovač SKR 221

Amiko USB Wifi adapter s antenou

Cena: 293,00 Kč

Amiko USB Wifi adapter s antenou

Finlux 32FHC4660 -T2 SAT-

Cena: 5 499,00 Kč

Finlux 32FHC4660 -T2 SAT- 32"(82cm) Direct LED, HD 100HzFMX DVB S2/T2/C, HEVC H.265 + MPEG4 HD DVB S2, FastScan, USB Instalace DVB T2 HEVC (H265) USB PVR+MediaPlayer Časovač pro nahrávání v nepřítomnosti Hotelový mód

aktualizace softw.

Cena: 200,00 Kč

aktualizace se týká námi dodaných modelů u ostatních cena dohodou

OP 100ALU

Cena: 1 399,00 Kč

Offset 100cm, hliníková parabola, AZ/EL držák pro upevnění na stožár, LNB držák 40mm

TWIN MONOBLOK 4.3°-LNB MC-M4T03

Cena: 826,00 Kč

MASCOM Monoblock Twin LNB - pro 2.účastníky / 2 družice, LNB pro dva nezávislé přijímače, L.O.9.75/10.6, 22kHz, NF = 0.3dB, Feed 26mm + vložka na 40mm

komplet na 2tv/1družici-Opticum 8000 2CICX PVR

Cena: 6 222,00 Kč

komplet pro příjem českých programů-cs link na dvou televizních přijímačích nezávisle na sobě obsahuje:2x sat.přijímač,1x karta GITAL,1x sat.parabola,1x lnb twin,redukce +10m utp

ZÁSUVKA SAT-TV-RDSE 650 KONC

Cena: 138,00 Kč

DSE 650 KONC.ZÁSUVKA SAT-TV-R

Typ 14 stožárový,balkonový

Typ 14 stožárový,balkonový

Cena: 300,00 Kč

Typ 14 stožárový,balkonový

SCANMASTER 3

Cena: 1 238,00 Kč

Motor - polarmount, ovládání USALS, DiSEqC 1.2, Go-To X, pro OP60-100

slučovač UHF SKR 221

Cena: 292,00 Kč

slučovač 44,50k+vše

Finlux 32FWC5760 - T2 SAT SMART WIFI BÍLÁ

Cena: 7 499,00 Kč

Finlux 32FWC5760 - T2 SAT SMART WIFI BÍLÁ 32"(82cm) ULTRATENKÁ FULLHD 300Hz, DVB T2(HEVC) + SAT(S2) +C, Skylink Live TV, HBBTV, SMART, WEB, WIFI

doprava 1km

Cena: 9,00 Kč

....

OP 80 PROFI (ALU)

Cena: 1 790,00 Kč

Offset 80cm, hliníková parabola, přinýtovaný AZ/EL držák pro upevnění na stožár, dvojitý AL LNB držák 40mm

komplet na 3tv/1družici-Opticum 8000 2CICX PVR

Cena: 10 883,00 Kč

komplet pro příjem českých programů-cs link na třech televizních přijímačích nezávisle na sobě obsahuje:3x sat.přijímač,1x karta GITAL,1x sat.parabola,1x lnb quad,3xWTR1

satelitní zásuvka RDS-660GL

Cena: 187,00 Kč

satelitní zásuvka

lnb INVERTO MBL twin 0,2db

Cena: 1 220,00 Kč

lnb INVERTO MBL twin 0,2db

SKR-kanál.sluč. 36,51,53,rest

Cena: 386,00 Kč

SKR-kanál.sluč. 36,51,53,rest

OPTICUM DM 2400

Cena: 1 397,00 Kč

Diseqc motor pro natáčení paraboly. DiSEqC 1.2, max. průměr paraboly 120cm

ant.stožár 2m x 42mm

ant.stožár 2m x 42mm

Cena: 518,00 Kč

povrchová úprava - žárový zinek + zátka

Finlux 39FWD5660 - T2 SAT HBB WIFI SKYLINK LIVE-bílá

Cena: 6 999,00 Kč

Finlux 39FWD5660 - T2 SAT HBB WIFI SKYLINK LIVE- 39"(99cm) Direct LED, FHD 300HzFMX DVB S2/T2/C, HEVC H.265 + MPEG2/4 HD DVB S2, FastScan, USB Instalace DVB T2 HEVC (H265) HbbTV, SMART, WiFi, DLNA, LAN Netflix, YouTube, Facebook, Twitter, ... Aplikace Lepší.TV (CZ internetový TV operátor) USB PVR+MediaPlayer Časovač pro nahrávání v nepřítomnosti Hotelový mód s klonováním

ANTÉNY MASCOM - PROFI LINE Offset 85cm

Cena: 1 990,00 Kč

Offset 85cm, hliníková parabola, přinýtovaný AZ/EL držák pro upevnění na stožár, dvojitý AL LNB držák 40mm

QUAD MONOBLOK 4.3°-LNB MC-M4QS01HD

Cena: 1 434,00 Kč

MASCOM Monoblock Quad LNB - pro 4.účastníky / 2 družice, LNB pro čtyři nezávislé přijímač, L.O.9.75/10.6, 22kHz, NF = 0.1dB, Feed 26mm + vložka na 40mm

komplet na 4tv/1družici-Opticum 8000 2CICX PVR

Cena: 13 747,00 Kč

komplet pro příjem českých programů-cs link na čtyřech televizních přijímačích nezávisle na sobě obsahuje:4x sat.přijímač,1x karta GITAL,1x sat.parabola,1x lnb quad,4xWTR1

OPTICUM DM 3800

Cena: 1 858,00 Kč

Diseqc motor pro natáčení paraboly vhodný pro antény až do průměru 140cm

ant.stožár 2m x 42mm

Cena: 569,00 Kč

povrchová úprava žárový zinek

AB Cryptobox adapter Dongle 2,4Ghz

Cena: 317,00 Kč

AB Cryptobox adapter Dongle 2,4Ghz

zes.teroz č.435 18 db

Cena: 286,00 Kč

Antenní zesilovač

Finlux 43FUD7060 - UHD SAT/ T2 SMART WIFI

Cena: 9 599,00 Kč

Finlux 43FUD7060 - UHD SAT/ T2 SMART WIFI 43"(109cm) UHD 4K, LED, 800HzFMX, Skylink Live TV DVB S2/T2/C, HEVC + MPEG4 HD DVB S2 (4K), FastScan, USB Instalace DVB T2 HEVC (H265) HbbTV, SMART, WiFi, DLNA, LAN USB PVR+MediaPlayer Časovač pro nahrávání v nepřítomnosti Hotelový mód

komplet na1tv/2družice-Opticum 8000 2CICX PVR

Cena: 3 958,00 Kč

Satelitní přijímač s vestavěnou čtečkou CONAX a 2x CI slot pro příjem kódovaných a volných programů.

MAX E85 FE multifocus

Cena: 1 843,00 Kč

Parabola MAXIMUM E-85 Multifocus je určená pro příjem až 5 družic bez použití natáčecího zařízení.

LNB MC-Q03 QUATRO 0,3db

Cena: 417,00 Kč

Konvertor quatro pro multipřepínač

home switch

Cena: 850,00 Kč

přepinač pro sat opticum - sdílení karty až osmi přijímači

dvojdílný držák stožáru-typ-17

dvojdílný držák stožáru-typ-17

Cena: 475,00 Kč

povrchová úprava - žárový zinek

Držák pro 2LNB, nastavitelný rozsah 12°

Cena: 195,00 Kč

Držák pro 2LNB, nastavitelný rozsah 12°

zes.teroz č.408 22db

Cena: 271,00 Kč

Antenní zesilovaç

Finlux 50FUD7060 - UHD SAT/ T2 SMART WIFI SKYLINK LIVE-

Cena: 10 599,00 Kč

Finlux 50FUD7060 - UHD SAT/ T2 SMART WIFI SKYLINK LIVE- 50"(127cm) UHD 4K, HDR LED, 1100HzFMX DVB S2/T2/C, HEVC + MPEG4 HD DVB S2 (4K), FastScan, USB Instalace HbbTV, SMART, WiFi, DLNA, LAN Netflix (4K), YouTube (4K), Facebook, Twitter, ... Aplikace SKYLINK LIVE TV, Lepší.TV USB PVR+MediaPlayer Časovač pro nahrávání v nepřítomnosti Hotelový mód

držák satelitu 35cm na zeď s plotnou 30x30

Cena: 342,00 Kč

určený na zateplovací fasádu-poliesteren...

MS 9/16PIU-6

Cena: 4 882,00 Kč

sat.multipřepinač 2družice,16výstupů,vstup terestr.

komplet na2tv/2družice-Opticum 8000 2CICX PVR

Cena: 6 677,00 Kč

komplet pro příjem českých programů-cs link a cca300 zahraničních tv na dvou televizních přijímačích nezávisle na sobě obsahuje:2x sat.přijímač,1x karta GITAL,1x sat.parabola,1x lnb twin,redukce +10m utp

redukce RJ45-RS232

Cena: 198,00 Kč

pro sdílení karty mezi 2-mi sat.přijímači

OP-80ALU Antracit

Cena: 778,00 Kč

Offset 80cm, hliníková parabola

LNB MASCOM MC-OS03 octo

Cena: 1 204,00 Kč

LNB MASCOM MC-OS03 octo

zes.teroz č.453 30db

Cena: 322,00 Kč

Antenní zesilovač

Finlux 49FUE8160 - HDR UHD T2 SAT WIFI SKYLINK LIVE

Cena: 13 599,00 Kč

Finlux 49FUE8160 - HDR UHD T2 SAT WIFI SKYLINK LIVE 49"(124cm) UHD 4K, HDR LED, 1100HzFMX DVB S2/T2/C, HEVC H.265 + MPEG4 HD Aplikace SKYLINK Live DVB S2 (4K), FastScan, USB Instalace HbbTV, SMART, WiFi, DLNA, LAN Netflix (4K), YouTube (4K), Facebook, Twitter, ... Aplikace Lepší.TV (CZ internetový TV operátor) USB PVR+MediaPlayer Časovač pro nahrávání v nepřítomnosti Hotelový mód Ultratenký E-LED design s chromovými doplňky

SEW 916

Cena: 5 170,00 Kč

sat.multipřepinač 2družice,16účastníků,vstup terestr.

stožár 1dílný,3m,48mm

Cena: 612,00 Kč

povrch.úprava-žárový zinek

komplet na 3tv/2družice-Opticum 8000 2CICX PVR

Cena: 11 963,00 Kč

komplet pro příjem českých programů-cs link a cca300 zahraničních tv na dvou televizních přijímačích nezávisle na sobě obsahuje:2x sat.přijímač,1x karta GITAL,1x sat.parabola,1x lnb twin,redukce +3xWTR1

kabel 1mKRUM HDMI HDMI -

Cena: 175,00 Kč

HDMI - kabel 1m

OP-PROFI80-Antra

Cena: 1 426,00 Kč

Offset 80cm, hliník, masivní konstrukce, barva: antracit (tmavá)

antenní zesilovač LG100

antenní zesilovač LG100

Cena: 198,00 Kč

Zesilovač signálu pro logaritmicko-periodické antény. Připraveno pro instalaci přímo na výstup z antény. Napájení po koaxiálním kabelu 12 - 24V. Nízké šumové číslo.

Finlux 55FUC8160 - HDR UHD T2 SAT WIFI skylink live

Cena: 12 999,00 Kč

Finlux 55FUC8160 - HDR UHD T2 SAT WIFI 55"(140cm) UHD 4K, HDR LED, 1200HzFMX, Skylink Live TV DVB S2/T2/C, HEVC + MPEG4 HD DVB S2 (4K), FastScan, USB Instalace DVB T2 HEVC (H265) HbbTV, SMART, WiFi, DLNA, LAN USB PVR+MediaPlayer Časovač pro nahrávání v nepřítomnosti Hotelový mód

komplet na4tv/2družice-Opticum 8000 2CICX PVR

Cena: 14 827,00 Kč

komplet pro příjem českých programů-cs link a cca300 zahraničních tv na dvou televizních přijímačích nezávisle na sobě obsahuje:2x sat.přijímač,1x karta GITAL,1x sat.parabola,1x lnbMBL twin,4xWTR1

OP-PROFI80-Bílá

Cena: 1 426,00 Kč

Offset 80cm, hliník, masivní konstrukce, barva: bílá (světlá)

scart-scart 1,5m

Cena: 35,00 Kč

scart-scart 1,5m

prodloužení na stožár

Cena: 207,00 Kč

prodloužení na stožár

FTE průběžný zesilovač LGP 201 10 dB

FTE průběžný zesilovač LGP 201 10 dB

Cena: 295,00 Kč

FTE průběžný zesilovač LGP 201 10 dB

Finlux 55FUD7061 - UHD SAT/ T2 SMART WIFI SKYLINK LIVE-

Cena: 12 999,00 Kč

Finlux 55FUD7061 - UHD SAT/ T2 SMART WIFI SKYLINK LIVE- 55"(140cm) UHD 4K, HDR LED, 1200HzFMX DVB S2/T2/C, HEVC + MPEG4 HD DVB S2 (4K), FastScan, USB Instalace HbbTV, SMART, WiFi, DLNA, LAN Netflix (4K), YouTube (4K), Facebook, Twitter, ... Aplikace SKYLINK LIVE TV, Lepší.TV USB PVR+MediaPlayer Časovač pro nahrávání v nepřítomnosti Hotelový mód

komplet na 1tv/1družici-MASCOM MC1101Cr SILVER,black

Cena: 3 860,00 Kč

komplet obsahuje 1x sat.přijímač,sat.parabolu,lnb kartu Gital - standart neomezeně

výložník SAT 50cm/stožár

Cena: 250,00 Kč

výložník SAT 50cm/stožár

OP-PROFI80-Červená

Cena: 1 426,00 Kč

Offset 80cm, hliník, masivní konstrukce, barva: červená (cihlová)

Účast.šňůra 1,5m

Cena: 19,00 Kč

Účast.šňůra 1,5m

Finlux 55FUE8160 - HDR UHD T2 SAT WIFI SKYLINK LIVE

Cena: 15 700,00 Kč

Finlux 55FUE8160 - HDR UHD T2 SAT WIFI SKYLINK LIVE 55"(140cm) UHD 4K, HDR LED, Wide Gamut, 1500HzFMX DVB S2/T2/C, HEVC + MPEG4 HD Aplikace SKYLINK Live DVB S2 (4K), FastScan, USB Instalace DVB T2 HEVC (H265) HbbTV, SMART, WiFi, DLNA, LAN USB PVR+MediaPlayer Časovač pro nahrávání v nepřítomnosti Hotelový mód

Stožár.držák jezdec

Cena: 286,00 Kč

Stožár.držák jezdec

komplet na 2tv/1družici-MASCOM MC1101Cr SILVER,black

Cena: 7 625,00 Kč

Digitální satelitní přijímač se zabudovaným dekodérem Cryptoworks

koax.kabel čtyřvodičový/20m

Cena: 713,00 Kč

KOX44 20-012

OP-PROFI85-Antra

Cena: 1 656,00 Kč

Offset 85cm, hliník, masivní konstrukce, barva: antracit (tmavá)

Finlux 65FUE8160 - HDR UHD T2 SAT WIFI SKYLINK LIVE

Cena: 16 528,00 Kč

Finlux 65FUE8160 - HDR UHD T2 SAT WIFI SKYLINK LIVE 65"(165cm) UHD 4K, HDR LED, VA, 1400HzFMX DVB S2/T2/C, HEVC + MPEG4 HD DVB S2 (4K), FastScan, USB Instalace HbbTV, SMART, WiFi, DLNA, LAN Netflix (4K), YouTube (4K), Facebook, Twitter, ... Aplikace Lepší.TV (CZ internetový TV operátor) USB PVR+MediaPlayer Časovač pro nahrávání v nepřítomnosti Hotelový mód Energetická třída A+

komplet na 3tv/1družici-MASCOM MC1101Cr SILVER,black

Cena: 11 319,00 Kč

Digitální satelitní přijímač se zabudovaným dekodérem Cryptoworks

patka stožáru

Cena: 109,00 Kč

patka stožáru

OP-PROFI85-Bílá

Cena: 1 656,00 Kč

Offset 85cm, hliník, masivní konstrukce, barva: bílá (světlá)

hadice pvc flex-l 32cm

Cena: 13,00 Kč

chránička ,vnitřní použití průměr 32mm

Finlux 75FUE8560 XUHD-4K, T2, SAT, SKYLINK LIVE, WIFI-

Cena: 39 999,00 Kč

Finlux 75FUE8560 XUHD-4K, T2, SAT, SKYLINK LIVE, WIFI- 75"(190cm) XUHD 4K, HDR LED, 1800HzFMX XUHD WCG panel s větším rozsahem barev (Wide Color Gamut) DVB S2/T2/C, HEVC + MPEG4 HD DVB S2 (4K), FastScan, USB Instalace DVB T2 HEVC (H265) HbbTV, SMART, WiFi, DLNA, LAN USB PVR+MediaPlayer Časovač pro nahrávání v nepřítomnosti Hotelový mód Tenký SlimD-LED design

komplet na 1tv/2družice-MASCOM MC1101Cr SILVER,black

Cena: 4 439,00 Kč

Digitální satelitní přijímač se zabudovaným dekodérem Cryptoworks

OP-PROFI85-Červená

Cena: 1 656,00 Kč

Offset 85cm, hliník, masivní konstrukce, barva: červená (cihlová)

ADE 312-vložka krycího rámečku 3 otvory

Cena: 11,00 Kč

vložka krycího rámečku 3 otvory

stožárová spojka

Cena: 165,00 Kč

stožárová spojka

Dekodovací modul CIM-SKY-IR CI+ MKII

Cena: 990,00 Kč

Pro Irdeto karty

komplet na 3tv/2družice-MASCOM MC1101Cr SILVER,black

Cena: 12 723,00 Kč

Digitální satelitní přijímač se zabudovaným dekodérem Cryptoworks

ADR 002-krycí rámeček k DSE 650,660

Cena: 8,00 Kč

krycí rámeček k DSE 650,660

parabola 35cm

Cena: 840,00 Kč

parabola 35cm

VTF 8842-rozbočovač 1/2,5-2400MHz

Cena: 78,00 Kč

rozbočovač 1/2,5-2400MHz

komplet na 2tv/2družice-MASCOM MC1101Cr SILVER,black

Cena: 8 392,00 Kč

Digitální satelitní přijímač se zabudovaným dekodérem Cryptoworks

Optibox CX PVR READY/60+CZ-1tv/1družice

Cena: 3 588,00 Kč

komplet na 1tv/1družici-obsahuje parabolu 60fe,lnb,kartu gital standart neomezenou 1měsíc TOTAL +2měsíce FILM,setopbox-příjem 21 českých tv+r bez omezení

APK 012-krabice na omítku

Cena: 14,00 Kč

krabice na omítku

Optibox CX PVR READY/60+CZ-2tv/1družice

Cena: 5 878,00 Kč

-obsahuje parabolu 60fe,lnb,kartu gital standart neomezenou 1měsíc TOTAL +2měsíce FILM,setopbox 2ks -příjem 21 českých tv+r bez omezení wtr-2ks 10m kabelu utp,redukce 2ks

Koax. kabel 75ohm RG-59U/48FAS

Cena: 7,00 Kč

Koax. kabel 75ohm RG-59U/48FAS

Optibox CX PVR READY/60+CZ-3tv/1družice

Cena: 10 367,00 Kč

obsahuje parabolu 60fe,lnb quad,kartu gital standart neomezenou 1měsíc TOTAL +2měsíce FILM,setopbox 3ks -příjem 21 českých tv+r bez omezení wtr-3ks

okenní průchodka

okenní průchodka

Cena: 38,00 Kč

koaxiální prostup pro všechny typy plast.oken

Optibox CX PVR READY/60+CZ-4tv/1družice

Cena: 13 059,00 Kč

obsahuje parabolu 60fe,lnb quad,kartu gital standart neomezenou 1měsíc TOTAL +2měsíce FILM,setopbox 4ks -příjem 21 českých tv+r bez omezení wtr-4ks

Rozbočovač 3xF 3x5,7dB / 500MHz ret.>23dB 1xDC

Cena: 55,00 Kč

Rozbočovač 3xF 3x5,7dB / 500MHz ret.>23dB 1xDC

Optibox CX PVR READY/80+CZ-1tv/2družice

Cena: 3 786,00 Kč

komplet na 1tv/1družici-obsahuje parabolu 80fe,lnb,kartu gital standart neomezenou 1měsíc TOTAL +2měsíce FILM,setopbox-příjem 21 českých tv+r bez omezení

Kabel HDMI – HDMI 1,5 m

Cena: 144,00 Kč

Kabel HDMI – HDMI 1,5 m

Optibox CX PVR READY/80+CZ-2tv/2družice

Cena: 6 333,00 Kč

komplet na 2tv/2družici-obsahuje parabolu 80fe,lnb,kartu gital standart neomezenou 1měsíc TOTAL +2měsíce FILM,setopbox-příjem 21 českých tv+r bez omezení

Rozbočovač 2xF 2x3,7dB / 500MHz ret.>23dB 1xDC

Cena: 37,00 Kč

Rozbočovač 2xF 2x3,7dB / 500MHz ret.>23dB 1xDC

Optibox CX PVR READY/80+CZ-3tv/2družice

Cena: 11 447,00 Kč

komplet na 3tv/3družici-obsahuje parabolu 80fe,mbl quad,kartu gital standart neomezenou 1měsíc TOTAL +2měsíce FILM,setopbox-příjem 21 českých tv+r bez omezení

Rozbočovač 4xF 4x7,0dB / 500MHz ret.>20dB 1xDC

Cena: 63,00 Kč

Rozbočovač 4xF 4x7,0dB / 500MHz ret.>20dB 1xDC

Optibox CX PVR READY/80+CZ-4tv/2družice

Cena: 14 139,00 Kč

komplet na 4tv/2družici-obsahuje parabolu 80fe,mbl quad,kartu gital standart neomezenou 1měsíc TOTAL +2měsíce FILM,setopbox-příjem 21 českých tv+r bez omezení

Rozbočovač 6xF 6x10,0dB / 500MHz ret.>18dB 1xDC

Cena: 82,00 Kč

Rozbočovač 6xF 6x10,0dB / 500MHz ret.>18dB 1xDC

Opticum 4160 CX Plus/80 +cz 1tv/2družice

Cena: 3 499,00 Kč

komplet pro příjem na 1tv/2družice Opticum 4160 CX Plus je digitální satelitní přijímač se čtečkou karet Conax ! Opticum 4160 CX Plus má české menu-příjem českých kod.programů+cca 300 fta zahraničních tv

ASW 800 SAT-TV slučovač

Cena: 96,00 Kč

ASW 800 SAT-TV slučovač

Opticum 4160 CX Plus/80 +cz 2tv/2družice

Cena: 6 675,00 Kč

komplet pro příjem na 2tv/2družice Opticum 4160 CX Plus je digitální satelitní přijímač se čtečkou karet Conax ! Opticum 4160 CX Plus má české menu-příjem českých kod.programů+cca 300 fta zahraničních

Rozbočovač 8xF 8x10,5dB / 500MHz ret.>18dB 1xDC

Cena: 120,00 Kč

Rozbočovač 8xF 8x10,5dB / 500MHz ret.>18dB 1xDC

Opticum 4160 CX Plus/60 quad+cz 3tv/2družice

Cena: 10 051,00 Kč

komplet pro příjem na 3tv/2družice Opticum 4160 CX Plus je digitální satelitní přijímač se čtečkou karet Conax ! Opticum 4160 CX Plus má české menu-příjem českých kod.programů +300 fta zahraničních tv

Zajímavé odkazy  |  © 2009 - 2024 anteny-kulich.com  |  created by Michal Vybíral